Set of 5 Piero Fornasetti Mitologia Gilt Porcelain Plates, Italy

Set of 5 Piero Fornasetti Mitologia Gilt Porcelain Plates, Italy